آدرس کلیک / پروموشن 1

توضیحات

آدرس کلیک یک استارت آپ است که به کسب و کارها کمک می کند.

کارگردان هنری، تصویرساز، موشن و صداگذاری این کار با خودم بوده.