معرفیِ اپلیکیشن مگنی (ویژگی کاربر)

توضیحات

مگنی یک استارت آپ است که به ایرانیان مقیم استرالیا کمک می کند تا با هم ارتباط برقرار کنند.

کارگردان هنری، تصویرساز، موشن و صداگذاری این کار با خودم بوده.
گوینده: فاطمه حسینی