با ما سلامت بمانید

توضیحات

تیزر برنامه دوربین سلامت
تکنیک اجرایی این تیزر بر پایه تایپوگرافی متحرک انجام شده.
این برنامه با شعار "با ما سلامت باشید" به تهیه کنندگی هادی خدادی از شبکه سلامت تلویزیون جمهوری اسلامی ایران پخش شد.
به سفارش: موسسه شهر فرهنگ